Dr Anh Tho Andres Kammler
GT chương trình EMBA HEG Fribourg, Thụy Sĩ
by SBI Training Solutions - Saturday, 19 July 2014, 3:28 PM
 

MỤC TIÊU

Chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh này nhằm mục đích:

 • Cập nhật các nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh doanh hiện đại
 • Tăng cường năng lực trong quản lý chiến lược
 • Trang bị kiến ​​thức và công cụ cho phép HV dự đoán những thay đổi trong môi trường kinh doanh
 • Cải thiện quản lý và phát triển khả năng hoạch định tương lai của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG 

Sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học khoa học ứng dụng, với tối thiểu là 5 năm kinh nghiệm chuyên môn, muốn mở rộng kiến ​​thức của về quản lý.

Các ứng cử viên có trình độ tương đương sẽ được xem xét chấp nhận qua hổ sơ xin nhập học và qua một cuộc phỏng vấn.

 

TỔ CHỨC KHÓA HỌC

Mô-đun 1: Khái niệm quản lý cơ bản (150 giờ)

Mô-đun 2: Quản lý sự thay đổi (90 giờ)

Mô-đun 3: Quản lý đổi mới, sáng tạo (150 giờ)

Mô-đun  5: Quản lý tổng hợp (120 giờ)

Sinh viên Việt Nam có thể lựa chọn tham gia hình thức học này bằng song ngữ Việt-Anh thông qua các đối tác của trường chúng tôi tại Việt Nam.

KINH NGHIỆM DU HỌC VỚI HEG Fribourg

Trong 6 tháng cuối cùng của chương trình học, sinh viên Việt Nam có thể lựa chọn để tham dự:

 • Khóa học bốn tuần ngay tại trường HEG Fribourg, Thụy Sĩ  (Lựa chọn A), hoặc
 • Khóa học hai tuần tại đối tác của trường HEG ở Singapore (Lựa chọn B).

BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn thành chương học được cấp bằng Cao hoc HES về Quản lý Tổng hợp - Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh.

Chương trình EMBA được đánh giá của OAQ (Tổ chức công nhận cho tất cả các khóa học sau đại học của HES bởi HES-SO, Switzerland).

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

M. Eric Décosterd, Trưởng phòng đào tạo sau đại học

Fribourg School of Management

 • Haute école de gestion
 • Ch. du Musée 4 - 1700 Fribourg
 • Phone +41 26 429 63 81        
 • Email : emba@heg-fr.ch
 • Web: http://www.heg-fr.ch/emba